CHIARA MONDIN - Vietvodao Veneto

grado: II DANG
Ufficiale di Gara: G1

Viet Vo Dao Italia