STEFANO PAGANO - Vietvodao Lazio

grado: II DANG
Ufficiale di Gara: G1

Viet Vo Dao Italia